Conservatieve behandeling

Heb je nog bijkomende vragen, na het lezen van deze tekst, aarzel dan niet om je behandelende arts aan te spreken of neem contact op met de desbetreffende dienst.

Als je nieren niet meer werken, kan dialyse of niertransplantatie de functie van de nieren (deels) overnemen. Maar je kan ook kiezen om zo’n behandeling niet te doen.

Dan spreken we van conservatieve behandeling.

Wat wil dit zeggen?

Conservatieve behandeling is een benadering waarbij je ervoor kiest om niet te starten met dialyse of een transplantatie.

Een conservatieve behandeling richt zich op de kwaliteit van leven. Je wordt actief behandeld om je klachten te verminderen en om je comfort en je lichamelijke conditie zo lang mogelijk te behouden.

Dit betekent dat de arts met je samenwerkt om de symptomen te behandelen. Zo wordt bijvoorbeeld je bloedarmoede behandeld en worden geneesmiddelen gegeven om je bloeddruk te controleren. Vaak volg je best ook een aangepast dieet om de ophoping van afvalstoffen in het bloed te vertragen. Zout- en vochtbeperking helpen om vochtophoping te vermijden. Krijg je toch symptomen, dan kunnen die vaak gemilderd worden met geneesmiddelen.

Palliatieve zorg, zoals pijnbestrijding en emotionele ondersteuning, maakt vaak ook deel uit van conservatieve therapie. Het doel is om je comfortabel te houden en je te helpen een bevredigende levenskwaliteit te behouden, zonder de intensieve interventies van dialyse of transplantatie.

Het is een keuze die wordt gemaakt in samenspraak, rekening houdend met je wensen, gezondheidstoestand en persoonlijke voorkeuren.

Wat gebeurt er als je voor conservatieve behandeling hebt gekozen?

Wanneer je kiest voor een conservatieve behandeling verandert er in het begin helemaal niets. Je lichamelijke conditie verandert immers niet meteen. Je kunt blijven doen wat je deed. Thuis, met familie of op reis.

Meestal gaat de conditie langzaam achteruit. Dat kan weken tot jaren duren. Er komt een moment dat de conservatieve behandeling onvoldoende werkt. De lichamelijke conditie is zo ver achteruitgegaan dat de stervensfase aanbreekt. Dan volgt het overlijden.

Het is niet te voorspellen wanneer dit gebeurt. Dit hangt onder andere af van je leeftijd en of je naast nierfalen ook andere ziekten hebt.

Een groot deel van de mensen met een conservatieve behandeling overlijdt uiteindelijk niet aan het nierfalen zelf. Maar aan andere aandoeningen die plots opkomen. Zoals een longontsteking of hartinfarct.

Stervensfase bij conservatieve behandeling

Mogelijk hebben jij en je naasten emotionele of geestelijke steun nodig. Bijvoorbeeld direct na de keuze voor een conservatieve behandeling. Of op een later moment. Belangrijk is dat je tijdig bespreekbaar maakt met jouw naasten en zorgverleners, wat ieders wensen en behoeften zijn.

Misschien kan een familielid of goede vriend ondersteuning bieden. Je kunt ook emotionele of geestelijke steun vragen aan een maatschappelijk werker of een psycholoog. Dat kan via je nefroloog of je huisarts. Soms kunnen antidepressiva helpen.

Meer uitgebreid

Conservatieve behandeling bij eindstadium nierfalen is een benadering waarbij de behandeling gericht is op het beheersen van de symptomen en het handhaven van de kwaliteit van leven zonder nierfunctievervangende therapieën zoals dialyse of transplantatie.

Conservatieve therapie vereist een goede samenwerking tussen de patiënt, zorgverleners en familieleden om een zorgplan op maat te maken dat gericht is op het verlichten van symptomen en het behouden van een goede kwaliteit van leven. 

Conservatieve therapie omvat verschillende aspecten:

  • Symptoombestrijding: Het doel is om symptomen van nierfalen zoals vermoeidheid, zwakte, misselijkheid, jeuk, slechte eetlust, enzovoort te behandelen. Dit omvat het gebruik van geneesmiddelen om bijvoorbeeld de bloeddruk te reguleren, bloedarmoede te behandelen of calcium- en fosfaatniveaus in evenwicht te houden. Het volledig wegnemen van alle symptomen is niet altijd mogelijk.
  • Dieet- en vochtbeheersing: Het aanpassen van het dieet is cruciaal. Dit kan het beperken van de inname van eiwitten, natrium (zout), fosfor en kalium omvatten. Een evenwichtige vochtinname wordt ook aanbevolen om te voorkomen dat er te veel vocht wordt vastgehouden in het lichaam.
  • Controle en aanpassingen: Regelmatige controle van de nierfunctie, bloeddruk, bloedbeeld en andere relevante parameters is van cruciaal belang. Aanpassingen worden gemaakt op basis van deze metingen om de symptomen onder controle te houden en de algemene gezondheid te handhaven.
  • Vroegtijdige zorgplanning: Dit omvat gesprekken tussen de patiënt, familie en zorgverleners om de wensen van de patiënt met betrekking tot verdere behandelingen, inclusief het al dan niet starten van dialyse of transplantatie, te begrijpen en te respecteren.
  • Palliatieve zorg: Het omvat de behandeling van pijn, ongemak en emotionele ondersteuning. Pijnbestrijding wordt aangeboden om het comfort te verbeteren, terwijl emotionele ondersteuning gericht is op het omgaan met de psychologische aspecten van een ernstige ziekte.