Tekens en symptomen bij nierschade

Bij chronische nierschade (chronische nierinsufficiëntie) gaat de werking van je nieren geleidelijk achteruit. In het beginstadium verloopt dit vaak zonder duidelijke klachten en merk je er weinig van. Klachten treden vaak pas laat op. Toch kunnen er al heel wat verwikkelingen optreden, zoals een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen, botontkalking en stoornissen van het zenuwstelsel. Daarom is het belangrijk om je behandeling goed op te volgen.

Tekens en symptomen van nierschade

De tekens en symptomen van chronische nierschade zijn niet erg specifiek.

  • hoge bloeddruk
  • jeuk en droge huid
  • misselijkheid en verminderde eetlust
  • vermoeidheid
  • spierkrampen
  • rusteloze benen
  • vochtophoping, gezwollen voeten, kortademigheid
  • spierzwakte
  • zwakke botten

Deze symptomen komen niet bij iedereen in dezelfde mate voor. Dit is afhankelijk van de oorzaak en de duur van de slechte nierwerking. Algemeen kan je stellen dat hoe trager de werking van je nieren achteruitgaat, hoe later je symptomen zullen optreden.