Bescherm je nieren

Wat kan je zelf doen?

Door je leefstijl te verbeteren kan je het verloop van de nierschade gunstig beïnvloeden:

 • Trager verlies van nierfunctie, waardoor het tijdstip van het optreden van nierfalen, en dus ook het starten van nierfunctievervangende therapie, uitgesteld kan worden
 • Milder maken van de klachten die nierschade met zich meebrengen

Het is mogelijk dat je huisarts en nefroloog je voorstellen om in het “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie” te stappen. In zo’n zorgtraject bundel je de krachten met je huisarts en nefroloog om het beste uit je nieren te halen, zo lang als mogelijk. Je kosten voor raadplegingen en medicatie worden zoveel mogelijk geminimaliseerd, zodat er geen financiële drempel is om geregeld je artsen te raadplegen.

Algemene doelstelling

Een goede aanpak van je nierziekte verzekert je een langer én gezonder leven.
Deze aanpak kan de evolutie van je nierziekte sterk vertragen, wil de werking van je nieren zolang mogelijk behouden en je kans op hart- en vaatziekten verminderen.

Uw persoonlijke doelstellingen

Je eigen bijdrage is zeer belangrijk. Het gaat dan voornamelijk over aanpassingen in je leefstijl, die de nierschade kunnen beperken. Je leest hierover meer in “Wat als je nieren minder werken”.

We geven het hier kort weer:

Gezonde leefstijl

 • Regelmatig bewegen
 • Stoppen met roken als je roker bent
 • Gezonde voeding
 • Gewicht verliezen als je overgewicht hebt
 • Geen geneesmiddelen gebruiken (bv. pijnstillers) zonder advies van je dokter: zij zouden schadelijk kunnen zijn voor je nieren

Medische behandeling

Opvolgen en behandelen, zo nodig met geneesmiddelen, van:

 • Je bloedsuiker
 • Je bloeddruk
 • Cholesterol en vetten in je bloed
 • Proteïnurie: eiwit in je urine
 • Bloedarmoede
 • Toestand van je beenderen en gewrichten
 • Tabakgebruik: stoppen met roken
 • Aangepast dieet: met de hulp van een ervaren diëtist
 • De nodige geneesmiddelen innemen zoals voorgeschreven

Geregelde medische controles

 • Labocontrole: de specialist en de huisarts bepalen de regelmaat waarmee je bloed- en urinecontroles moeten gebeuren.
 • Controle: opsporen van verwikkelingen in andere organen

Inentingen (vaccinaties)


Chronische nierschade maakt je vatbaarder voor infecties. Opgelopen infecties kunnen ook ernstiger verlopen en hierdoor weer een belasting zijn voor je reeds beschadigde nieren.

Daarom is het belangrijk om het vaccinatieadvies dat afgestemd is op je noden, goed te volgen. Het gaat in hoofdzaak om vaccinaties tegen seizoensgriep (influenza), COVID (coronavirus) en longontsteking (pneumokokken).

Je vindt over dit laatste meer informatie op de website van de Hoge Gezondheidsraad (Vaccinatie tegen pneumokokken).